021-56392366 شنبه تا چهارشنبه 08:00 - 17:00

پروژه های نگهداری و پشتیبانی

کاربری

پروژه

BMS Systemجام جم همت۱۳۸۹-۱۳۸۸
BMS Systemبرج میلاد۱۳۹۵-۱۳۹۱
HVAC Controlبیمارستان چمران۱۳۸۹-۱۳۸۵
HVAC Controlسفارت هلند۱۳۹۶-۱۳۸۸
BMS Systemمؤسسه لیزر ایران۱۳۹۶-۱۳۹۳
HVAC Controlساختمان الهیه۱۳۹۶-۱۳۹۴
BMS Systemداروسازی مصون دارو۱۳۹۵-۱۳۹۴
 

تماس با ما

تهران، جاده قدیم ساوه، نرسیده به رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو ۱۸، شماره ۱۳۷

۰۲۱-۵۶۳۹۲۳۶۶

۰۲۱-۵۶۳۹۲۳۷۷

info[@]bahrekar.ir

بستن منو